OGNIVO


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Witold Forycki

posiada możliwość sprawdzenia za pomocą systemu OGNIVO czy dłużnik posiada rachunki bankowe.

 

Jeżeli wierzyciel wnosi o podjęcie czynności w trybie art. 797[1] kpc - poszukiwanie majątku dłużnika,

obejmującego wystąpienie z zapytaniem do banków przez system OGNIVO, należy złożyć odpowiedni wniosek

(wymieniając poszczególne banki) oraz wpłacić zaliczkę. Zaliczkę można również uiścić na wezwanie, po złożeniu wniosku.

 

Poniżej pełna lista banków z podziałem na banki komercyjne i spółdzielcze ze strony Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. wraz z cenami zapytań jednostkowych oraz za całość.

 

>> AKTUALNA LISTA BANKÓW <<